Gældende ved start på hul 10!

Der har den sidste tid været nogle lidt uheldige episoder; derfor:

Ved start fra hul 10 gælder altid:

Etiketteregler fra R&A citeres her: 

Priority on the Course :

Unless otherwise determined by the Committee, priority on the course is determined by a group’s pace of play. Any group playing a whole round is entitled to pass a group playing a shorter round. The term “group” includes a single player.It should be remembered that consideration should be shown to others on the course at all times. 

Oversat: 

Medmindre andet er bestemt af komiteen (klubben), er prioriteten på banen bestemt af en gruppes spillehastighed. Enhver gruppe, der spiller en fuld runde, er berettiget til at passere en gruppe, der spiller en kortere runde. Definitionen på ”en gruppe” inkluderer også en enkelt spiller. 

Det vil sige spillere der starter fra hul 10 uden tøven skal give plads til bagfra kommende spillere, der er i gang med en fuld runde. 

Når I slår ud fra hul 10 skal I derfor sikre Jer der ikke er spillere på hul 9!