Udvalg

Økonomiudvalg: Pia Gudbergsen bgk@bornholmsgolfklub.dk

Sponsorudvalg: Ove Markussen ingaogove@mail.dk

Turneringsudvalg: Lars Jørgensen nekso@skorstensfejeren.dk 

Begynder- og rekrutterings udvalg: Uni Houmann uni@unihoumann.dk

Baneudvalg: Brian Madsen lotte.brian.madsen@gmail.com

Marketingsudvalg: Torben Munch ahlegaard@gmail.com

Byggeudvalg: Elsebeth Pedersen Elsebeth.pedersen@mail.dk

Juniorudvalg: Mette Mikkelsen mette-munch-m@live.dk

Sekretariat: Troels Borup troels.borup@gmail.com