Greenfee aftaler 2023

Udenøs gæst der spiller med et medlem: greenfee kr. 200 (1 gæst pr. medlem)

Ystad Golf Clubb: greenfeerabat 50%
Frederikssund Golfklub: greenfeerabat 50%
Ikast Tullamore Golf Club: greenfeerabat 50%
Kalundborg Golfklub: greenfeerabat kr. 100
Køge Golf Klub: greenfeerabat kr. 100 – dog ikke weekend og helligdage mellem 7.00 og 13.00
Midtsjællands Golfklub: greenfeerabat kr. 100
Odder Golfklub: greenfeerabat kr. 100
Roskilde Golfklub: greenfeerabat kr. 100
Skovbo Golfklub: greenfeerabat kr. 100
Trelleborg Golfklub: greenfeerabat kr. 100
Vallø Golfklub: greenfeerabat kr. 100

REMA1000-banen: Gæst der spiller med et medlem: Gratis (1 gæst pr. medlem)

Samarbejdsaftaler

Samarbejdsaftale mellem GGK, NBGK og BGK i 2024

Denne samarbejdsaftale skal tjene det formål for de i aftalen omhandlende golfklubber:

  • at forbedre vilkårene for de respektive klubbers medlemmer
  • at udvikle og forbedre samarbejdet klubberne imellem, herunder udveksling af Proèrne evt. en dag om ugen. Dette aftales nærmere de to proér imellem og meddeles på klubbernes hjemmesider.

Aftalen træder i kraft ved aftalens underskrift og gælder frem til 20/10-2024.

Aftalen kan læses herunder: (Eller hentes HER)

Samarbejdsaftale-mellem-BGKGGKNBGK

Fritspilsaftale mellem NGK og BGK

Ikrafttræden

Aftalen træder i kraft 1. april 2021

Aftalen omfatter

Aftalen betyder, at aktive medlemmer med DGU-kort – undtagen herboende flexmedlemmer – i perioden fra den dag efter 1. april hvor begge 18 huls baner er åbne til 31. oktober frit kan spille på begge klubbers baner – det gælder både par 3-bane og 18-huls baner.

I perioden 1. november til 31. marts kan ovennævnte medlemmer spille på den anden klubs 18-huls bane for en greenfee på kr. 150,00. Når/hvis BGK overgår til spil på 12 huller, er greenfee-taksten for NGKmedlemmer kr. 100,00.

Ved brug af driving-range købes bolde for kr. 20,00 pr. kurv.

DGU-kort samt bagmærke med aktuelt årstal er adgangstegn til brug af banerne.

Aftalen giver ligeledes medlemmerne ret til at deltage i hinandens turneringer mod kun at betale turneringsfee.

Medlemmer, der af helbredsmæssige årsager har behov for en buggy, kan leje en sådan i den anden klub for kr. 50,00 i “fritspils-perioden”. Dog under hensyntagen til klubbernes øvrige bestemmelser for, hvornår og hvor buggies er tilladt mm.

Udligning

Til udligning af aftalen de 2 klubber imellem betaler klubben med flest aktive medlemmer over 24 år kr. 250,00 pr. medlem, man har flere end den anden klub. Medlemstallet opgøres pr. 1. juli og afregning finder sted omkring den 15. juli.

Opsigelse

Aftalen kan af en af parterne opsiges med mindst en måneds varsel til udløb af en kalendermåned. I perioden 1. april til 31. oktober, kan aftalen dog ikke opsiges til udløb tidligere end ved udgangen af oktober måned.

Aftalen kan læses herunder: (Eller hentes HER)

Aftale-NGK-BGK