Greenfee aftaler

Udenøs gæst der spiller med et medlem: greenfee kr. 200 (1 gæst pr. medlem)

Ystad Golf Clubb: greenfeerabat 50%
Frederikssund Golfklub: greenfeerabat 50%
Ikast Tullamore Golf Club: greenfeerabat 50%
Kalundborg Golfklub: greenfeerabat kr. 100
Køge Golf Klub: greenfeerabat kr. 100 
Midtsjællands Golfklub: greenfeerabat kr. 100
Odder Golfklub: greenfeerabat kr. 100
Roskilde Golfklub: greenfeerabat kr. 100
Skovbo Golfklub: greenfeerabat kr. 100
Trelleborg Golfklub: greenfeerabat kr. 100
Vallø Golfklub: greenfeerabat kr. 100

Lottes Blomsterværksted: Få 20% flere blomster til samme pris

Samarbejdsaftaler

Samarbejdsaftale mellem GGK, NBGK og BGK i 2021

Denne samarbejdsaftale skal tjene det formål for de i aftalen omhandlende golfklubber:

  • at forbedre vilkårene for de respektive klubbers medlemmer
  • at udvikle og forbedre samarbejdet klubberne imellem, herunder udveksling af Proèrne evt. en dag om ugen. Dette aftales nærmere de to proér imellem og meddeles på klubbernes hjemmesider.

Aftalen træder i kraft ved aftalens underskrift og gælder frem til 31.10.2021. Aftalen skal genforhandles/evalueres inden udgangen af oktober 2021.

Frit spils aftale:
Bornholms Golfklubs medlemmer tilbydes frit spil på GGK´s anlæg (New Course) i hele aftaleperioden, derudover kan medlemmerne af BGK frit gøre brug af GGK´s træningscenter i Tejn.

BGK´s Pro: Søren Arvidsen kan ligeledes gøre brug af træningscenteret til undervisning af medlemmer. 20 % af Indtægter fra træning i Træningscenteret tilfalder GGK til afregning af strøm/vand/Husleje mv.

Medlemmer af NBGK tilbydes frit spil på BGK´s anlæg i Robbedale i aftaleperioden. Medlemmer af NBGK som måtte ønske at tilkøbe frie bolde på Rangen i Rønne, kan købe et ”Frie bolde kort” til kr. 250,-

Greenfee 2021
Greenfee for medlemmer af BGK fastsættes til kr. 200,- ved spil på Old Course. (Gælder ikke flex medlemmer)

Greenfee for GGK medlemmer fastsættes til kr. 200,- ved spil på BGK’s bane i Robbedale.

Greenfee for BGK og GGK spillere ved klubturneringer, senior- og veteranturneringer og lignende på Old Course, fastsættes til kr. 100,- indbyrdes mellem aftalens klubber. NBGK spillere betaler således ikke greenfee ved deltagelse i BGK.

Rabataftalerne skal være synlige i de respektive klubber og skal fremgå af klubbernes hjemmesider.

Medlemsfordele 2021
BGK:
Fuldtidsmedlemmer af BGK (ungsenior, senior og pensionister) tilbydes årskort til Old Course til kr. 1.000,-. (Gælder ikke FLEX Medlemmer) – Ved køb af Årskort udleveres 1. stk boldnøgle – mod et depositum på kr. 50,-
Medlemmer i BGK får fuld adgang til træningscenteret (TC) i Tejn. inklusive VIP status til simulatorbrug.

Priser for simulatorbrug:
Se www.simgolfbornholm.dk Træningscenteret er åben: 08.00 – 23.00

GGK:
Fuldtidsmedlemmer af GGK, tilbydes årskort til BGK’s bane i Robbedale til kr. 1.000,-. Inkluderer brug af Driving Range.
OBS. Aftalen med BGK omfatter ikke GGK medlemmers brug af Old Course i Rø.

Det er aftalt at medlemmer af BGK, som måtte ønske medlemskab i Gudhjem Golkflub i aftaleperioden ikke kan tilkøbe årskort til brug på BGK´s anlæg i Robbedale.

Aftaleperiode og opsigelse
Aftalen gælder for perioden: 01-11-2020 – 31-10-2021. Aftalen genforhandles inden udgangen af oktober 2021.

Nordbornholms Golf Klub v/Jakob Friis
Bornholms Golf Klub v/Mette Munch Mikkelsen
Gudhjem Golfklub v/Carsten Hæstrup

Fritspilsaftale mellem NGK og BGK

Ikrafttræden

Aftalen træder i kraft 1. april 2021

Aftalen omfatter

Aftalen betyder, at aktive medlemmer med DGU-kort – undtagen herboende flexmedlemmer – i perioden 1. april til 31. oktober frit kan spille på begge klubbers baner – det gælder både par 3-bane og 18-huls baner.

I perioden 1. november til 31. marts kan ovennævnte medlemmer spille på den anden klubs 18-huls bane for en greenfee på kr. 150,00. Når/hvis BGK overgår til spil på 12 huller, er greenfee-taksten for NGKmedlemmer kr. 100,00.

Ved brug af driving-range købes bolde for kr. 20,00 pr. kurv.

DGU-kort samt bagmærke med aktuelt årstal er adgangstegn til brug af banerne.

Aftalen giver ligeledes medlemmerne ret til at deltage i hinandens turneringer mod kun at betale turneringsfee.

Medlemmer, der af helbredsmæssige årsager har behov for en buggy, kan leje en sådan i den anden klub for kr. 50,00 i perioden 1. april til 31. oktober. Dog under hensyntagen til klubbernes øvrige bestemmelser for, hvornår og hvor buggies er tilladt mm.

Udligning

Til udligning af aftalen de 2 klubber imellem betaler klubben med flest aktive medlemmer over 24 år kr. 250,00 pr. medlem, man har flere end den anden klub. Medlemstallet opgøres pr. 1. juli og afregning finder sted omkring den 15. juli.

Opsigelse

Aftalen kan af en af parterne opsiges med mindst en måneds varsel til udløb af en kalendermåned. I perioden 1. april til 31. oktober, kan aftalen dog ikke opsiges til udløb tidligere end ved udgangen af oktober måned.