Æresmedlemmer og Formænd

Æresmedlemmer

Bue Hansen – Æresmedlem 27/2 2012

Bue har ydet en lang og trofast indsats for klubben i mere end 25 år. Har siddet i bestyrelsen i 11 år, været medlem af Baneudvalget, i UK udvalget, holdleder for elitehold for damer og er stadig formand for Seniorudvalget. Så en yderst aktiv BGK’er med et muntert humør og en altid positiv indstilling


Svend Kofoed Olsen – Æresmedlem 21/2 2010

Har ydet en stor frivillig indsats i klubben som bestyrelses- og udvalgsmedlem, og ikke mindst som baneudvalgsformand i perioden, hvor banen blev udvidet fra 9 til 18 huller


Poul Houtved Olsen – Æresmedlem 15/2 2009

Har ydet en meget stor frivillig indsats for klubben i udvalg og bestyrelse gennem rigtig mange år.


Sven Andersen – Æresmedlem 17/2 2002

Udviklede BGK til det klubben er i dag. (En 18-huls bane)


Johannes Thoms – Æresmedlem 23/3 1995

Stiftede BGK i 1972. (Afgik ved døden 24/10 1998)


Formænd for Bornholms Golf Klub

2020 – : Mette Munch Mikkelsen


2020 – 2020 (3 mdr.): Arne Mortensen


2010 – 2020 : Marianne Munk Kofoed


2008 – 2010 : John Nielsen


2004 – 2008 : Arne Mikkelsen


2001 – 2004 : Hanne Blem Bidstrup


1995 – 2001 : Mogens Spang


1981 – 1995 : Sven Andersen


1972 – 1981 : Johannes Thoms