Lokale regler

Lokale regler kan hentes i en printvenlig version HER


Lokalregler for Bornholms Golf Klub

1. Banemarkeringer:

  • Hvide pæle: Out of bounds
  • Røde pæle/rosetter: Strafområder
  • Blå pæle/rosetter: Areal under reparation
  • Grøn top: Område med spilleforbud
  • Røde og gule rosetter på fairway: Afstandsmarkeringer

Banemarkeringer kan være pæle, rosetter og/eller afstribninger.

2. Blå og røde markeringer, samt afstandsmarkeringer, er ikke-flytbare forhindringer. Lempelse efter Regel 16.

3. Jordfaste sten på fairway er ikke-flytbare forhindringer. Lempelse efter Regel 16.

4. Træer, forbundet til støttepæl eller er indhegnede, er områder med spilleforbud:

Hvis en spillers bold ligger hvor som helst på banen, undtagen i et strafområde, og den ligger på eller berører et sådant træ, eller et sådant træ er til gene for spillerens stance eller område for tilsigtede sving, skal spilleren tage lempelse efter Regel 16.1f.

5. Hvis bolden rammer el-ledningerne på hul 10, tæller slaget ikke. Spilleren skal spille en bold uden straf fra, hvor det forrige slag blev slået. (se regel 14.6)

6. Out of bounds grænsemarkeringerne mellem hul 15 og 16, er kun gældende ved spil af disse huller. Ved spil af alle andre huller er disse pæle ikke-flytbare forhindringer.

7. Out of bounds grænsen på hul 11 er defineret af den banenære kant af Plantagevej. Out of bounds grænsen på hul 14 er defineret af den banenære kant af Åkirkebyvej.

8. Grænsen for det røde strafområde er mod Plantagevej defineret af den banenære vejkant og falder sammen med out of bounds grænsen. Ved spil af hul 11 gælder: “Når en spillers bold er fundet i strafområdet, eller det er en kendsgerning eller så godt som sikkert:

  • at den er kommet til at ligge stille i det strafområde, der falder sammen med banens ydre grænse, og
  • at det punkt, hvor bolden sidst krydsede grænsen af strafområdet, er på out of bounds siden af det pågældende strafområde,

må spilleren som en ekstra lempelsesmulighed med ét strafslag droppe den oprindelige bold eller en anden bold på banesiden af strafområdet.

10. Ved stengærdet mellem de to arbejdsveje bag green 18, er out of bounds grænsen defineret af hvide pæle bag gærdet.

Straf for overtrædelse af lokalregel:

Hulspil: Tab af hul
Slagspil: 2 strafslag

Godkendt af DGU, juni 2023.