Lokale regler

Lokale regler kan hentes i en printvenlig version HER


Almindelige lokale regler

1 – Banemarkeringer:

  • Hvide pæle: out of bounds
  • Røde pæle/rosetter: Strafområder
  • Blå pæle/rosetter: Areal under reparation
  • Blå pæle med grøn top: Areal under reparation med spilleforbud
  • Røde og gule rosetter på fairway: Afstandsmarkeringer

Banemarkeringer kan være pæle, rosetter og/eller afstribninger.

2 – Markeringer, som afgrænser et strafområde/areal under reparation, samt afstandsmarkeringer, er ikke-flytbare forhindringer. Lempelse efter Regel 16.

3 – Jordfaste sten på fairway er ikke-flytbare forhindringer. Lempelse efter Regel 16.

4 – Træer, forbundet til støttepæl eller er indhegnede, er områder med spilleforbud:
Hvis en spillers bold ligger hvor som helst på banen, undtagen i et strafområde, og den ligger på eller berører et sådant træ, eller et sådant træ er til gene for spillerens stance eller område for tilsigtede sving, skal spilleren tage lempelse efter Regel 16.1f.

5 – Hvis bolden rammer el-ledningerne på hul 10, tæller slaget ikke. Spilleren skal spille en bold uden straf fra, hvor det forrige slag blev slået. (se regel 14.6)

6 – Out of bounds grænsemarkeringerne mellem hul 15 og 16, er kun gældende ved spil af disse huller. Ved spil af alle andre huller er disse pæle ikke-flytbare forhindringer.

7 – Out of bounds grænsen på hul 4 og 5 er defineret af de hvide pæle mod Plantagevej. Out of bounds grænsen på hul 6 og 13 er defineret af de hvide pæle op mod cykelstien. Out of bounds grænsen på hul 11 er defineret af den banenære kant af Plantagevej. Out of bounds grænsen på hul 14 er defineret af den banenære kant af Åkirkebyvej.

8 – På hul 11 er grænsen for det røde strafområde mod Plantagevej defineret af den banenære vejkant.

9 – Ved spil af hul 11 gælder: “Når en spillers bold er fundet i, eller det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den er kommet til at ligge stille i et hvilket som helst rødt strafområde, der falder sammen med banens ydre grænse, og at det punkt, hvor bolden sidst krydsede grænsen af strafområdet, er på out of bounds siden af det pågældende strafområde, må spilleren som en ekstra lempelsesmulighed med ét strafslag droppe den oprindelige bold eller en anden bold på banesiden af strafområdet”

10 – Ved stengærdet mellem de to arbejdsveje bag green 18, er out of bounds grænsen defineret af hvide pæle bag gærdet.

Straf for overtrædelse af lokalregel:

  • Hulspil: Tab af hul
  • Slagspil: 2 strafslag

Godkendt af DGU september2022