Retningslinjer Rema 1000 banen

Retningslinier for Rema1000 banen

For at alle kan få en god og sikker runde, skal disse regler følges:

 • Start ikke på hullet, før foran-gående er på sikker afstand
 • Første slag på hullet er altid fra måtten (teestedet)
 • Ikke klippede arealer, skov og grøfter skal betragtes som strafområder
  • Dvs. at bolden må droppes ud fra området, og tilbage på det klippede areal på det skæringspunkt, hvor bolden gik ud. Et drop tæller for et slag
 • Det er ikke tilladt at gå ud på marker udenfor banen (privat område)
 • Hvis bolden ligger op ad træer, med net omkring, skal der droppes fri af træet, uden straffeslag
 • Genplacer opslået græstørv, riv sandbunkers efter dig, ret nedslagsmærker på greens og læg affald i skraldespandene
 • Flasker og dåser tages med til klubhuset
 • Hunde skal føres i snor og efterladenskaber skal samles op
 • Det er tilladt at varme op på Driving Range før runden med de gule range- bolde, som ikke må bruges på REMA 1000 Banen.

Gud tur
Bestyrelsen