Årets BGKer

Årets BGKer 2023- Onsdagsholdet; Brian Madsen, Basse, Mogens Christoffersen, Peter Møller, Jens Kofoed,  Jens Madsen

Årets BGKere har i høj grad ydet en kæmpe indsats- ingen opgave er for lille- ingen opgave er for stor, ind i mellem må vi i bestyrelsen næsten trække lidt i bremsen for at kunne følge med.

De flytter skure, graver grøfter, laver stier, udvider parkeringsplads… ja hvad gør de ikke?

Deres mest brugte sætning må være: Det klarer vi!

Årets BGKer 2022-Folmer Dahl og Poul Erik Lasssen

Poul Erik er ”manden i baggrunden”…han sørger for at vi ikke drukner i ukrudt rundt omkring, han er en ørn til at holde vores område omkring klubhuset super flot. Han er dygtig til at arbejde helt ubemærket…men hans arbejde- det bemærkes.

Hvis noget ikke kører- hvem ringer man så til? Vi ringer til Folmer! Med vores efterhånden store…og lidt slidte vognpark- så sker det altså at noget ikke lige kører, og så ringer vi altså til Folmer- som i de allerfleste tilfælde kan fikse problemet- så det hele kører igen.

Årets BGKer 2021- Birte Jacobsen og Ove Markussen

Birte har haft en finger med mange steder, hun er alles hjælpe-hotline når vi er faret vild i Golfbox, hun er knivskarp som turneringsleder, hun har en finger med hos marketingsudvalget og ikke mindst har hun det forkromede overblik over administrations- og velkomst team.

Ove er en mand som altid ser muligheder- aldrig begrænsninger. Jeg tror helt seriøst den mand kan sælge sand i Sahara. Han har- sammen med resten af sit udvalg- øget klubbens sponsorindtægter. Samtidig er han altid i godt humør og klar med en hjælpende hånd hvor der nu trænger. Sidste vinter malede han skilte og bænke sammen med sin bedre halvdel- jeg så ham sågar pudse vinduerne i greenkeepercenteret.

Årets BGKer 2020 – Alle frivillige hjælpere i klubben

Årets BGKer 2019 – Poul Houtved Olsen

Poul har trods sine 82 år, i 2019 været meget aktiv både i Baneudvalget men også omkring reparation på klubhuset og nedrivning af det gamle elbagrum og flytning af Handicap Hytten – der nu er blevet til Værksteds Hytten. Poul var ansvarlig for det team på 5-6 mand, der rev det gamle elbagrum ned og bagefter renoverede han arealet stort set ene mand. I Baneudvalget har Poul Olsen arbejdet meget på at få broerne udskiftet, og været primusmotor i udarbejdelse af en rapport på samtlige broer på banen. Endvidere har Poul været drivkraften bag vores maskinrapport, som har været beslutningsgrundlag for Baneudvalget og Bestyrelsen, i forbindelse med nye investeringer i maskinparken.

Årets BGKer 2019 – Mette Munch Mikkelsen

Mette har som initiativtager til de to hjerteredderkurser i efteråret 2019 og endnu ét her i februar 2020, udvist omtanke for klubbens medlemmer, ved at have medvirket til, at næsten 40 BGKere nu har gennemgået et hjerteredderkursus i BGK, der gør ham/hende i stand til at yde livreddende førstehjælp og anvende klubbens hjertestarter, hvis det skulle blive nødvendigt. Initiativet udsprang dels af Mettes egen oplevelse på sit job, hvor livreddende førstehjælp blev nødvendigt at yde til en patient, og ikke mindst, af den situation på golfbanen sidste februar, hvor Birger, vores eget klubmedlem, overlevede sit hjertestop ved, at der blev ydet livreddende førstehjælp og anvendt hjertestarter, indtil den professionelle hjælp var fremme.

Årets BGKer 2018 – Ann Svendsen

Det er Anns fortjeneste, at vi efter hver søndagsturnering slutter af med et stykke hjemmebagt kage til en kop kaffe. En gang om måneden har vi fællesspisning, fordi Ann godt gider (læs: elsker), at lave mad til os. Det er blevet en tradition, at vi skåler nytåret ind første søndag efter nytår med mousserende vin og nybagt kransekage – selvfølgelig bagt af Ann. Fastelavnssøndag afslutter vi turneringen med tøndeslagning og præmiering af kattekonge og kattedronning. Og Ann har skaffet fastelavnstønden, slik, kattekroner og præmier. Ann er et stort aktiv for enhver forening og vi håber du fortsætter længe endnu med at forkæle os.

Årets BGKer 2018 – Folmer Dahl

Folmer Dahl har brugt rigtig meget tid på at servicere vores buggies og buggy P-pladser. Han sørger for reparation af punkteringer, udskiftning af dårlige eller ødelagte batterier (og batterier er hundedyre – så vigtigt de efterses), samt småreparationer med kontakter på buggies m.m., kort sagt sørger for at de er køreklare. Folmer Dahl har endvidere været vores teltmand, som har sørget for, at teltet på terrassen er blevet hentet og stillet op ved de større turneringer. Folmer er et stort aktiv for enhver forening og vi håber du fortsætter længe endnu med at tage dig af buggyerne.

Årets BGKer 2017 – Arne Mortensen

Arne Mortensen indstilles til årets BGKer på grund af sin indsats i Turneringsudvalget hvor Arne opleves som en meget pligtopfyldende og ansvarsbevidst person der hurtigt har sat sig ind i Golfbox og oprettelse af klubturneringerne. Han har været en uvurderlig hjælp og har altid trådt i karakter, når lejligheden bød sig. I udvalgsarbejdet har han været en god medspiller. Han er lyttende, reflekterende og tro mod de beslutninger der vedtages. Derudover er Arne initiativrig og har gået forrest i at få 60+ seriehold op at stå, da der blev efterlyst en holdleder samt står for herreholdet 10 øres-drengene. Lige nu arbejder Arne på en hulspilsturnering til den kommende sæson, som vi glæder os til at høre mere om.

Årets BGKer 2017 – Træplanterne

Træplanterne med Inge Lise Juul som tovholder, er utrættelige i deres iver på at få områder på 9-huls banen tilplantet med forskellige træer. Nogle arter gror hurtigere end andre og vi kan allerede nu se, hvor meget banen om nogle få år kommer til at ændre karakter. Indtil videre er der sat over tusind træer. Selv om en del går ud – og andre bliver spist, er der ingen brok – de planter bare et nyt træ og sætter hegn om. Vores Træplantere er Inge Lise Juul, Preben Hansen, Ib Rasmussen, Uni Houmann, Hans Jørn Plum og Hanne Hansen.

Årets BGKer 2016 – Flemming Schmidt

Flemming har i en årrække været formand for Turneringsudvalget og her indført nye måder at gennemføre matcher på. Han har formået at tilmeldingerne til BGK turneringer, gang på gang har slået deltager rekord, dette ikke mindst i kraft af alle de spændende sponsorer han har formået, at få til at støtte op omkring BGK matcherne.

Årets BGKer 2015 – Torsten Rasmussen

Torsten overtog det fulde ansvar for Bornholm Golf Open 2015. Torsten gjorde en kæmpe indsats med at få turneringen kørt i stilling og sat op, samt med at få sponsorer til turneringen. På trods af en aftale om ligelig arbejdsdeling mellem de bornholmske golfklubber, så var Torsten vedholdende, da de øvrige klubber svigtede både organisatorisk men ikke mindst arbejdsmæssigt i forberedelsesfasen. Det er Torstens fortjeneste, at klubberne kunne bogføre en indtægt på over 20 tkr. I regnskabsåret 2015. Kort sagt – BGO ville være fortid hvis ikke Torsten på BGKs vegne, havde påtaget sig opgaven med at videreføre turneringen.

Årets BGKer 2015 – Søren B. Johansen

Sørens frivillige indsats i Café Teestedet har været meget værdifuld for BGK og været med til at løfte cafeens økonomiske resultat. Caféens medarbejdere er glade for Sørens indsats i køkkenet, hvor alle arbejder på samme vilkår og under de samme regler. Søren er en super god kammerat, flink og rar at omgås og vellidt af klubbens medlemmer. Torsdagsherrerne har nydt godt af hans store hjælpsomhed med spisning og længere åbningstider om torsdagen. Kort sagt han bidrager til en god stemning i Café Teestedet såvel som i arrangementer og turneringer. Café Teestedet ville ikke have haft fredagsåbent hvis ikke Søren på frivillig basis påtog sig opgaven.

Årets BGKer 2014 – Kratrydderbanden

Bue Hansen, Per Pihl Hansen, (Pil og Bue – som Leif omtaler dem), Jens Kofoed, Gunni Kure, Ole Sonne Hansen, Peter Karmann Sode, Mogens Kofoed. Vi vil gerne takke for det store arbejde som en gruppe medlemmer har lavet i 2014. De startede deres arbejde i 2013 og har fortsat med et endnu større arbejde i 2014. Deres arbejde har forskønnet vores bane, og de arbejder i et tæt samarbejde med vores chefgreenkeeper, Leif Nielsen. På denne måde har der været en stor samordning med det store arbejde som greenkeeperne laver i det daglige. Det er selvfølgelig ”Kratrydder – banden” vi tænker på. Det store arbejde med at holde skråninger og skovområderne på, har aflastet greenkeeperne og har sat ”Prikken over i´et” i den forskønnelse som er sket på banen. Her vil vi specielt nævne arbejdet med hul 4, og området omkring hul 13 til 16. Det er en fornøjelse at se resultatet af jeres arbejde, men samtidig har det været en fornøjelse at se det humør I har lagt for dagen når I arbejdede på banen.

Årets BGKer 2014 – Kjeld “Nuller” Nielsen

Vi vil gerne takke det her medlem, først og fremmest for en stor stor indsats igennem mange år. For aktivt at involvere sig og stille spørgsmål og komme med forslag og ideer, både ved medlemsmøder og generalforsamlinger. Han møder næsten op til alt hvad der arrangeres i klubben. For selv, at arrangere turneringer, bla. Er han involveret i RIK, Viking og Knudsker ”Kopperne”, par-3 bane matchen for handicappede medlemmer og ikke handicappede medlemmer og GolfBridgeturneringen Det er naturligvis ”Nuller” det drejer sig om. I 2014 fik Nuller ideen til at lave en ”Ryder Cup” for øens bedste spillere. Og efter grønt lys fra Bestyrelsen – henvendte han sig i Nexø og Rø for at samle et team, der skulle arbejde videre med denne nye turnering. Nu sidder i måske og tænker – Ryder Cup – det har vi da ikke hørt noget om? Og det er rigtigt – for interessen var ikke tilstede i de andre klubber. Men nogle gange bliver gode ideer til noget og andre gange gør de ikke! Men at få en god ide, og selv arbejde videre med den fordi man tror det kan blive til noget stort – al ære og respekt for det. Til sidst vil jeg nævne at ”Nuller” samler alle avisskriverier om BGK og sætter ind i en scrapbog. Tak for at være med til at dokumentere BGKs historie.

 Årets BGKer 2013 –Inge Eriksen

En hædersbevisning for en kæmpe indsats for at ”ryste” de nye fra golfskolerne sammen. Inge modtog til kaninafslutningen den 5. oktober en Kaninstatuette for sit initiativ med at samle årets nybegyndere til spil både på par-3 banen og stor bane. Inge har også hjulpet til ved besøg af skoleklasser. Det er ikke ret tit vi oplever et nyt medlem, i sin første sæson, engagerer sig så aktivt i klubben. Derfor er udnævnelsen til Årets BGK’er meget velfortjent.

 Årets BGKer 2012 – Jytte Hansen

Jytte er formand for Tirsdagsdamerne og med til at styrke sammenholdet blandt damerne ved bl.a. at arrangere damedags matcherne, fællesspisning og ikke mindst Pink Cup hvor der samles ind gennem Kræftens Bekæmpelse til “Støt Brysterne”.

Årets BGKer 2012 – Mogens Kofoed

Mogens har som formand for Klubhusudvalget stået i spidsen for opførelse af det nye klubhustag, hvor han har koordineret de frivillige hjælperes indsats samt, ikke mindst selv hjulpet til, helt fra at få tegnet taget til at få ledt tag-regnvandet bort fra klubhuset.

Årets BGKer 2011 – Eliteholdet

Hædersbevisningen gives for holdets indsats i 2010, hvor det lykkedes at spille sig til en plads 1. division.

Årets BGKer 2010 –Kirsten Sonne og Mille Marie Munch

For det store frivillige arbejde de har udført i forbindelse med tilrettelæggelsen og gennemførelsen af DGU Pigecamp på Bornholm i 2009.

Årets BGKer 2009 –Fritz Kirschler og Svend Erik Olsen

For det store frivillige arbejde de har udført for BGK gennem Husudvalget i år 2008