Turneringsudvalg

Medlemmer

Formand:
Lars Jørgensen
21731284
nekso@skorstensfejeren.dk

Inge Møller 

Laila Kofoed 

Hanne Lundgaard 

William Andersen 

Carsten Dam 

Kurt Larsen 

Ansvar

Turneringsudvalgets sørger for at afvikle turneringer i klubregi og give klubbens medlemmer mulighed for at deltage i tællende matcher.

Turneringerne har et såvel sportsligt som socialt formål, idet medlemmernes deltagelse bidrager til at skabe rammen for klubbens aktivitetsniveau på begge fronter. ​