Sponsorudvalg

Medlemmer

Ove Markussen (formand)

30255696 – ingaogove@mail.dk

Flemming Schmidt (sekretær)

40141001 – flschmidt@post10.tele.dk

Jørgen V. Nielsen (tovholder)

20140148 – jvnielsen2@gmal.com

Erik Mogensen

22401365 – erik.klarup@hotmail.com

Lars Jørgensen

21731284 – nekso@skorstensfejeren.dk

Allan Bay

20164364 – allanbay@mail.dk

Peer Vesterberg

61551733 – peervesterberg@hotmail.com

Formål

Formålet med udvalgets arbejde er at skaffe mest muligt sponsorstøtte og promovere vores sponsorer på bedst mulige måde – og med det mål at kunne fastholde og udvikle klubbens aktiviteter.

Udvalget er ansvarlig for tegning af sponsorkontrakter med virksomheder og foreninger, som er indstillet på at bakke op om klubbens udvikling.
Det tilstræbes, gennem en høj grad af sponsorpleje, at de indgåede partnerskaber strækker sig over flere år.

Opgaver

Udvalgets hovedopgaver er at

  • Indgå nye sponsoraftaler og opfølgning på eksisterende aftaler
  • Arbejde på at få et godt og frugtbart forhold til vores sponsorer, herunder at vedligeholde kontakten til eksisterende sponsorer
  • Afholde et årligt arrangement for vore sponsorer
  • Vedligeholde præsentationsmateriale og tilhørende priser
  • Samarbejde og koordinere med andre udvalg om profilering af klubben.