Spil med lejeforbedring genindføres

Vi spiller grundet tørken indtil videre med midlertidig lokalregel E-3:Spil med lejeforbedring på arealer klippet til fairwayhøjde og kortere.

“Når en spillers bold ligger i en del af det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, må spilleren tage lempelse uden straf én gang ved at placere den oprindelige bold eller en anden bold i, og spille den fra dette lempelsesområde:

  • Referencepunkt: Boldens oprindelige sted.
  • Størrelse af lempelsesområdet målt fra referencepunkt: Et scorekorts længde fra referencepunktet, men med disse begrænsninger:
  • Begrænsninger for placeringen af lempelsesområdet:
    • Må ikke være tættere på hullet end referencepunktet, og
    • Skal være i det generelle område.


DGU beslutning efter aftale med DGU’s Turnerings- og Regelkomité og Handicapkomité:
I situationer, hvor eksempelvis tørke gør det svært at udpege grænsen mellem fairway og semirough, behandles området som fairway, hvilket indebærer mulighed for lempelse.
 

Når der gøres brug af denne lokalregel, skal spilleren vælge et sted at placere bolden og anvende procedurerne for genplacering af en bold efter Regel 14.2b (2) og 14.2e.

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.”

Vedrørende Handicapregulering:

Ifølge EGA Handicapsystemet §2.6.1 kan der, såfremt alle handicapbetingelser er til stede, handicapreguleres efter spil med denne Lokale Regel.