Økonomiudvalg

Medlemmer

Formand:
Erik Mogensen
22401365
erik.klarup@hotmail.com

Pia Gudbergsen

Ove Markussen

Ansvar

Løbende opfølgning på klubbens økonomi.

Give informationer til bestyrelsen omkring klubbens økonomi.

Udarbejde forslag til budget til bestyrelsens godkendelse.