Ny aftale med NGK!

Vi har nu lavet ny aftale med NGK om frit spil. Den ligner i det store hele den gamle- men med en lille ændring.

Aftalen betyder, at aktive medlemmer med DGU-kort – undtagen herboende flexmedlemmer – i perioden fra den dag efter 1. april hvor begge 18 huls baner er åbne til 31. oktober frit kan spille på begge klubbers baner – det gælder både par 3-bane og 18-huls baner.

I perioden 1. november til 31. marts kan ovennævnte medlemmer spille på den anden klubs 18-huls bane for en greenfee på kr. 150,00. Når/hvis BGK overgår til spil på 12 huller, er greenfee-taksten for NGKmedlemmer kr. 100,00.

Ved brug af driving-range købes bolde for kr. 20,00 pr. kurv.

DGU-kort samt bagmærke med aktuelt årstal er adgangstegn til brug af banerne.

Aftalen giver ligeledes medlemmerne ret til at deltage i hinandens turneringer mod kun at betale turneringsfee.

Medlemmer, der af helbredsmæssige årsager har behov for en buggy, kan leje en sådan i den anden klub for kr. 50,00 i “fritspils-perioden”. Dog under hensyntagen til klubbernes øvrige bestemmelser for, hvornår og hvor buggies er tilladt mm.