Juniorudvalg

Medlemmer

Formand:
Mette Munch Mikkelsen
26442052
mette-munch-m@live.dk

Ansvar

Juniorudvalget ønsker at juniorerne gennem golfsporten opnår kammeratskab, mulighed for dygtiggørelse, motion, velvære og gode oplevelser, for dermed at motivere til en livslang tilknytning til golfsporten.

Udvalget ønsker endvidere at give den bedst mulige støtte til juniorerne for at give disse gode betingelser for at kunne repræsentere Bornholms Golfklub udadtil og juniorafdelingen indadtil i Bornholms Golfklub.