Golfbanen er ikke et toilet – APRILSNAR

Som I nok gættede-var det en aprilsnar 😀

Bestyrelsen i BGK overvejer i øjeblikket at indføre – og specielt at håndhæve – paragraf 3, stk 2 fra Ordensbekendtgørelsen, omhandlende regler for at urinere i offentligheden. 

Baggrunden herfor er, at greenkeeperne desværre oplever en større mængde rotter og rottereder og ny forskning har påvist at rotter– og andre skadedyr – netop tiltrækkes af lugten af urin.

Besluttes det at håndhæve paragraffen, vil dette medføre en bødestraf på op mod kr. 1500 for at lade vandet offentligt under sin golfrunde.

Derfor henstiller vi til at man benytter klubbens toiletter, når man trænger.