Frost og golf (video)

Græs er sårbart i frostvejr, så nogle klubber lukker greens mens andre lukker hele banen på de frostkolde dage. Men hvorfor gør man det?

Ved frostvejr vil der være iskrystaller på overfladen af græsset ligesom plantecellerne i græsset vil fryse til. Hvis man går på græsset, kan de frosne celler i græsset blive ødelagt og i værste fald vil græsset visne. Græsset bliver også mere modtagelig for sygdomsangreb som f.eks. sneskimmel.

Græsset på greens er mere udsat end fairways og græsset hjemme i haven da det er klippet kortere, men der kan også ske skader på det lidt længere græs.

Se videoen og forstå hvorfor golfbanen er lukket ved rimfrost