BGKs ORGANISERING

  Sekretariatet har åbent hver onsdag kl. 10:00 - 13:00
  Mail: bgk@bornholmsgolfklub.dk 
   Tlf.: +45 30 80 68 33   
  Protræner Søren Arvidsen
   Sa@aga-golf.com   
  tlf: (+45) 21 73 17 44
   
  Cheefgreenkeeper Leif Nielsen
  bgk@bornholmsgolfklub.dk
     
  tlf: (+45) 40 47 94 63
  Forpagter Simon Arvidsen
  Si.arvidsen@gmail.com 
  tlf: (+45) 31 20 70 51

  Bestyrelsen

  Formand, fungerende
  Mette Munch Mikkelsen
  Mette-Munch-m@live.dk
  bgk@bornholmsgolfklub.dk
  Tlf: +45 26442052
  This image for Image Layouts addon
  Midtvejskiosken holder i november åben hver torsdag 11:00 - 14:00.

  KONTINGENTER OG MEDLEMSFORDELE

  KONTINGENT 18-HULS BANEN
  1. Aktiv voksen kr. 5.550
  2. Aktiv yngling kr. 3.000
  3. Aktiv junior kr. 1.100
  4. Aktiv flexmedlem kr. 2.600
  • Kategori 1,2,3,4 inklusive frit spil i Nexø Golf Klub
  5. Aktiv flexmedlem -indenøs kr.1.750 + greenfee kr. 350 pr. spilledag
  6. Prøvemedlemsskab 3 mdr. inkl. golfskole: gratis
  7. Årskort Nordbornholms Golf Klub kr. 1.500
  8. Årskort Gudhjem Golfklub kr. 3.500
  9. Prøvemedlemsskab 3 mdr. inkl. golfskole: gratis
  KONTINGENT 9-HULS BANEN
  1. Aktiv voksen kr. 2.500 + 3 greenfee 18-huls banen
  2. Aktiv yngling kr. 1.500 + 3 greenfee 18-huls banen
  3. Aktiv junior kr. 600
  MEDLEMSFORDELE
  Fritspilsaftale med Nexø Golf Klub
  Ystad Golf Clubb halv greenfee
  Køge Golf Klub greenfee kr. -100 
  Greenfee NBGK og GGK kr. 225
  (I turneringer kr. 100)
  Udenøs gæst der spiller med medlem kr. 200
  (1 gæst pr. medlem)

  Blomsterkunsten 10%

  HISTORIEN

  Bornholms Golf Klubs historie delt op i 2 afsnit, fortalt af tidligere formand for Bornholms Golf Klub, Sven Andersen. Udsendelse er tidligere sendt på TV2 Bornholm.

  Historien vist som timeline

  Januar 1972

  “Gennem en årrække i slutningen af 1960erne har der på Bornholm været bestræbelser i gang for at få anlagt en golfbane. Flere projekter har været drøftet og undersøgt. Enkelte nåede også og at blive skitseret og forhandlet med myndighederne. Det var især en kreds af Rønneborgere, hovedsageligt omkring Rønne Handelsstandsforening der udfoldede bestræbelserne, men projekterne nåede ikke igennem, blandt andet fordi det var vanskeligt at skabe den økonomiske baggrund.”
  Således indledes – ordret – den første forhandlings-protokol for Bornholms Golf Klub under overskriften “Golf på Bornholm”.

  Klubbens første bestyrelse: Johannes Thoms – Erik Kolls – Johannes Bjørnsen – Hanne Blem Bidstrup – Palle West – Paul Larsen – Curt Brink Andersen.

  Januar 1972

  Forår 1972

  Der etableres en træningsbane i Robbedale – området er hvad der i dag svarer til første halvdel af hul 1 og greenen på hul 18.

  Oktober 1972

  38 medlemmer var mødt frem til klubbens første generalforsamling , hvor driftsregnskabet balancerede med 13.779,61. Kontingent for enkeltmedlem var 350 kr.

  Oktober 1972

  Oktober 1972

  På indkaldelsen til generalforsamlingen den 31. oktober 1972 var trykt et bomærke/logo, som kunstmaleren Poul Stoltze havde lavet. Det blev godkendt af generalforsamlingen og er herefter klubbens bomærke.

   

  Om tilblivelsen af bomærket fortæller Poul Stoltze:

  “Jeg fik lov til at låne et par køller og en kugle til inspiration. Jeg startede med to krydsende køller som skulle hænge sammen med et symbol for Bornholm. Griffen er der vist ikke mange, der forbinder med vores Ø, selvom den bliver brugt af, både amtet og milliæret og hverken rundkirke, Hammershus eller silderøgeri fandt jeg relevant, så derfor kunne jeg ikke komme uden om at bruge Øens tegning.
  De fleste kender jo Bornholm som anbragt i sin egen lille firkant på danmarkskortet.
  Da jeg tegnede Øen af efter kortet, bemærkede jeg, at 15. længdegrad går her, den linie på hvilken solen står nøjagtig i syd kl. 12.
  Da golfspillet jo i høj grad drejer sig om præcision, fandt jeg det naturligt at markere dette ved at anbringe golfkøllen her

  Pludselig fik jeg elementerne til at hænge sammen og ved at lade golfkøllens skaft fortsætte op i K’et og Hammeren pege på B’et, opnåede jeg en heraldisk virkning.

  Jeg fandt det naturligt også at markere den 55. breddegrad, især da jeg bemærkede at punktet, hvor de to geografiske linier skærer hinanden, ligger ved Slusegård, et dejligt landskab, som enhver golfspiller også må kunne glæde sig over “.

  Juli 1977

  Opmålt og godkendt af DGU indvies en 9-hullers bane i Robbedale, og der bliver lejet yderligere arealer.

  Juli 1977

  Oktober 1981

  Sven Andersen bliver valgt til klubbens anden formand efter at have siddet i bestyreslen siden 1978. Med ham som formand kom der gang i planerne for udvidelse af golfbanen og en skitse var klar ved årskifter 1981/1982

  August 1985

  Fire nye huller åbnes af Rønne Kommunes kulturudvalgsformand Knud Jeppesen, så klubben nu råder over 13 huller.

  August 1985

  August 1986

  Efter 14 år kunne BGK indvie en “rigtig” golfbane – 18 huller, noget man blot 10 år tidligere ikke havde drømt om.

  Juli 2012

  40 Års Jubilæum

  I den anledning blev der holdt en fest den 6. juli 2012, en reception den 7. juli 2012, en turnering den 8. juli samt udgivet en jubilæumsbog med 40 års historie.

   

  Se billeder herunder af fest og reception.

  Juli 2012

  Kontakt os på:

  • Plantagevej 3B, 3700 Rønne
  • Tlf. +45 30806833
  • Email bgk@bornholmsgolfklub.dk

   

  © BORNHOLMS GOLF KLUB. All Rights Reserved.

  Find os også her:

  Greenfee:

  Free Joomla templates by L.THEME